Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Odontod Patlaması tabiri, evrimci biyolog Gareth J. Fraser ve çalışma arkadaşları tarafından omurgalılardaki diş benzeri yapıların ani oluşumu için kullanılmıştır.1 Geç Silüriyen ile Erken Devoniyen dönemleri arasındaki süreçte, dişlere sahip çeneli balıklar ve diş benzeri yapıların tüm ana grupları fosil kayıtlarında aniden belirmiştir. Arthrodira zırhlı çeneli balık (Entelognathus, 423 milyon yıl önce), mahmuzlu camgöz köpek balıkları veya Acanthodii dikenli yüzgeçliler (Nerepisacanthus, 423-419 milyon yıl önce), bilinen en eski kıkırdaklı balıklar (423-419 milyon yıl öncesine dayanan Stigmodus ve Plectrodus gibi köpek balıkları), bilinen en eski kemikli balıklar (Guiyu, 423.5 milyon yıl önce); ışın yüzgeçliler (Meemannia, 415 milyon yıl önce)…2 odontod patlaması kapsamında vereceğimiz bazı örneklerdir.

Dipnotlar

[1] Gareth J. Fraser vd., “The Odontode Explosion: The Origin of Tooth-Like Structures in Vertebrates” Bio essays 32 (2010): s. 808-817.

[2] Stephen C. Meyer, Theistic Evolution: The Scientific Critique of Theistic Evolution, (Crossway, 2017), s. 345.

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın