Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) batı yakasında büyük bir eyalet var: Kaliforniya. 40 milyona yakın nüfusa sahip, gayri safi yurtiçi hâsılası Dünya’daki birçok ülkeden daha fazla olan ve her yıl yanan ormanlarıyla ismini sıkça duyduğumuz bir yer Kaliforniya. Stanford gibi bilime yaptığı katkılarla meşhur olmuş bir üniversiteyi, Hollywood’u ve internetin kalbi Silikon Vadisi’ni topraklarında barındıran; halkının ekserisinin kendini “demokrat” diye tanımladığı ve bazı özellikleri sebebiyle New York, Texas ve Chicago gibi ABD’nin önde gelen eyaletlerinin de önüne geçebilmiş bir eyalet… Mezkûr hususiyetleriyle övünen halkından bolca “Kaliforniya’ya hoş geldiniz!” sloganlarını duyarsınız. Fakat artık ben “hoş gelmedim!” diyeceğim. Çünkü haklı sebeplerim var.

Kaliforniya Roseville’de bir lise var: Roseville Joint Union High School District. Bu okulda çocukları eğitim gören Larry Caldwell isimli bir veli okul müfredatındaki biyoloji ders kitaplarında bilimsel hataların olduğunu, bunların düzeltilmesi gerektiğini ve kitapta evrim teorisine yer verildiği gibi modern evrim teorisine yönelik yapılan “bilimsel” eleştirilere de yer verilmesinin bilimin bir icabı olduğunu söyler ve okul yönetimine tekliflerde bulunur. Şuranın altını özellikle çizmek istiyorum: Caldwell, “biyoloji dersinde yaratılış veya evrim teorisine alternatif olarak ortaya konulmuş teorilerden niye bahsetmiyorsunuz?” demedi. Sadece modern evrim teorisine yönelik yapılan “bilimsel” eleştirilerin de derste yer alması gerektiğinden bahsetti. Ne yazık ki, okul yönetimi Caldwell’in tekliflerini reddetti. Fakat Caldwell’in iddiasına göre olay burada kalmadı. Okul yönetimi, kasabadaki diğer vatandaşlara tanınan hak ve prosedürleri kendisine uygulamıyordu. Hatta yönetim öyle ileri gitti ki, veli toplantılarında ve konferanslarda, diğer velilerin Caldwell’in tekliflerinin lehinde konuşmalarına dahi müsaade edilmedi. Bununla kalınmayıp Caldwell’in düşünceleri umuma açık toplantılarda horlanarak alaya alındı ve kendisi hakkında da yalan yanlış dedikodular üretildi. Hatta iddiaya göre okul yönetimi, Caldwell ve kendisini destekleyen diğer velileri -tekliflerinde ısrar etmeleri halinde- kendileri aleyhinde dava açmakla tehdit etti. Caldwell yaptığı basın bildirisinde, bu tarz tutumların ancak ve ancak muz cumhuriyetlerinde olabileceğini fakat böyle yaklaşımların Kaliforniya’da yerinin olmadığını söyleyerek okul hakkında yazdığı 96 sayfalık şikâyet mektubunu federal mahkemeye sunduğunu ifade etti.

ABD’li bilim insanı ve yazar Dr. John G. West’ten öğrendiğimiz bu durum bir hayli düşündürücüdür. Bilimin beslendiği ve özgür düşüncenin sembol ülkesi olduğu iddia edilen ABD’de konu evrim teorisi olunca insanların niçin sınırlamalarla karşılaştığı sorgulanmalıdır. Biyoloji dersinde, bilimsel olma iddiasındaki bir teoriye karşı yapılan “bilimsel” eleştirilerden bahsedemeyeceksek bu nasıl bilimsel bir teori olarak tanımlanabiliyor! Biyoloji kitaplarında yanlış ve yanıltıcı oldukları artık evrimciler tarafından bile zaman zaman dile getirilen bazı bilgilerin, çizimlerin ve resimlerin halen evrimin delili olarak okul kitaplarında yer almasını sorgulayamayacaksak başka neyi sorgulayacağız? Misal, Haeckel’in embriyo çizimlerinin “sahtekârlık” sıfatı ile nitelendirilecek kadar hatalı olduğunu dağdaki çoban dahi biliyor artık. Bunu ben değil bilim dünyası söylüyor. Fakat hala bunların biyoloji kitaplarında evrim teorisinin deliliymiş gibi sunulmasına niçin göz yumuluyor? Bir kitap yazarsınız da ilk basımda bir kelime takı hatası varsa ikinci basımda bunları düzeltir öyle yayımlarsınız. Burada kelime, takı hatasından bahsetmiyoruz. Çizimlerin kasıtlı olarak hatalı çizildiği, bilimsel olarak artık bir geçerliliği olmayan yanlış bilgilerin halen kitapta durduğundan bahsediyoruz. Sahi, evrim teorisi gerçekten bilimsel bir teori mi yoksa bir inanç mı? Bir düşünceye yapılan eleştirilere tahammül edilemiyorsa ve bilimin “hatalı ve yanlış” diye tanımladığı hurafeler kitaplarda halen yer almaya devam ediyorsa orada bilimsel bilgiler değil, dogmatik bilgiler ve inançlar vardır demektir.

Fatih Buğra SARPER

User Image

Fatih Buğra Sarper

Yorum yok

Bir yorum yazın