Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Ordovisyen Dönemi, Kambriyen Dönemi sonrasında başlar. Farklı şube, alt şube ve sınıfları temsil eden hayvanların vücut planları ilk olarak Kambriyen Patlaması’nda ortaya çıkmışken bu organizmalar çok kısa bir zaman periyodunda çeşitlenerek yaklaşık 300 yeni aileyi (familya) oluşturmuşlardır. Yaklaşık 485-460 milyon yıl öncesinde meydana geldiği düşünülen bu olay, “Büyük Ordovisyen Biyoçeşitlenmesi” olarak bilinir ve “Yaşamın İkinci Büyük Patlaması” olarak tanımlanır.

User Image

fbsarper

Yorum yok

Bir yorum yazın