Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Kretase, 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği düşünülen jeolojik dönemdir. Bu dönemde günümüz çiçekli bitkilere (angiosperm) ait neredeyse tüm fosillerin aniden ortaya çıktığı ve hızlıca çeşitlendiği anlaşılmıştır. Çiçekli bitkilerin ani belirmesi ve hızlı bir şekilde çeşitlenişi, uzun süreçte kademeli evrimsel değişim düşüncesini öne süren Charles Darwin’i derinden rahatsız etmiştir.1 Nitekim Darwin, çiçekli bitkilerin kısa süredeki ortaya çıkışını “kötü gizem” (abominable mystery) olarak adlandırmıştır. Esasen “abominable” kelimesi, “fena, iğrenç, nefret verici, tiksindirici” gibi anlamlara gelmektedir. Biz Darwin’in ifadesini hafifletici olarak “kötü” tabirini kullandık. Fakat her durumda gerçek olan şudur ki, bu durum Darwin’i çok rahatsız etmiştir.

[1] William E. Friedman, “The Meaning of Darwin’s ‘Abominable Mystery’,” American Journal of Botany 96 (2009): s. 5-21.

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın