Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Plasenta, yavrunun anne karnında iken besin alışverişini sağlayan yapıdır. Plasentalı memeliler dendiğinde, yavrunun embriyonik gelişimini, anneye plasentayla bağlı olarak rahimde tamamladığı canlılar akla gelir. İnsan, inek, at, deve, yarasa, fil gibi.

Paleosen Devri, 62 ile 49 milyon yıl öncesi arası dönemde ilk plasentalı memeli takımları -bilinen hiçbir atası olmaksızın- fosil kayıtlarında aniden belirmiştir.1 Fosil bilimciler bu olayı “memeli radyasyonu” olarak isimlendirmişlerdir. Ayı, yarasa, at gibi birbirlerinden tamamen farklı yapıdaki birçok memeli formları bu dönemde aniden ortaya çıkmışlardır.

[1] Maureen A. O’Leary vd., “The Placental Mammal Ancestor and Post-K-Pg Radiation of Placentals”, Science 339 (2013): s. 662-667.

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın