Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Başyapıt eserleri “başyapıt” yapan şey onların akademik yönünün kuvvetli olması, birçok kaynaktan beslenerek hazırlanmış olması yahut hatalardan beri olmaları değildir. Başyapıtlar, okuyucuda derin tesirler uyandıran, okuyucuyu sarsan ve zihinde örgülediği fikirlerle davranış değişikliğine sebep olan veyahut kişileri, toplumları aksiyona sürükleyen eserlerdir. Kitaplığını başyapıt eserlerle süslendiren insanlar fikrin tarihteki seyrine ve tekâmülüne hâkim olurlar; ‘şimdi’nin tahlilini ve geleceğe dair öngörülerini diğer insanlara nazaran daha gerçekçi yaparlar. Kişinin, fikri aksiyona dönüştürecek liderlik ve organizasyon yeteneği de varsa bir takım toplumsal hareketlerin, dönüşümlerin ve akımların da öncülüğünü yapabilir. Tarihteki birçok toplumsal hareketin arkasında onları besleyen fikir akımlarının yer aldığı eserler vardır. Hülasa, aksiyon fikirden doğar. Genellikle de bu fikirler her döneme damgasını vurmuş başyapıtlarda yer almıştır. Diğer taraftan felsefî/fikrî bir temeli olmayan her aksiyon akim kalmaya mahkûmdur.

Modernizm bunalımından sıyrılıp post-modernizm bunalımına sürüklenen beşeriyetin aklını tatmin edecek ve ruhları doyurabilecek alternatif bir medeniyet tasavvuru ortaya koyabilmek için bizim de  başyapıtlara ve onları kaleme alacak derin mütefekkirlere ihtiyacımız var.

Fatih Buğra SARPER

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın