Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Geç Silüriyen ve Erken Devoniyen dönemlerinde damarlı bitkilerin (Tracheophyta) karadaki ani oluşumu ve çeşitlenmesi, aynı Kambriyen Dönemi deniz canlılarının patlaması gibidir.1

[1] Richard M. Bateman vd., “Early Evolution of Land Plants: Phylogeny, Physiology, and Ecology of the Primary Terrestrial Radiation” Annual Review of Ecology and Systematics 29 (1998): s. 263-292.

User Image

fbsarper

Yorum yok

Bir yorum yazın