Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Soru: Fosiller evrim teorisini desteklemiyor olmasına rağmen evrimciler fosiller üzerinden nasıl bir kısım insanları ikna edebiliyor?

Cevap: Evrimcilerin, evrim teorisinin doğru olduğuna dair insanları ikna etme metotlarından biri, paleontolojik bilgileri hayali abartmalarla süsleyip çarpıtmaları, gerçekten meydana gelmiş ve şahit olunmuş bir süreci anlatıyormuş gibi senarize etmeleri ve tüm bunları medyayı yoğun bir şekilde kullanarak toplumlara yaymalarıdır. Ne zaman yeni bir fosil kırıntısı bulunsa bunlar evrimci ön kabullerle yorumlanır, teoriye uygun senaryolar üretilir ve hemen medyada “Şu veya bu türler arasındaki en önemli ara form fosili çıkarıldı! İnsanın atalarına dair en önemli ipucu veya kayıp halkalardan biri bulundu!” şeklinde teori lehine başlıklar yazılır. Tüm bunlar toplumlarda algı oluşturma amacını güder. Yapılan ne bilimdir ne de bilimin bir metodudur. Aksine göz boyamaktır, propagandadır. Delillerle, gözlemlerle ve deneylerle desteklenen bilimsel bir teorinin zaten propagandaya ihtiyacı da yoktur. Fizik, kimya, biyoloji (evrim teorisi müstesna), matematik, tıp ve astronomi gibi bilim dallarının ortaya koydukları teorilerde -eğer ki teorileri varsayımlara dayanıyorsa- bu şekilde algı oluşturucu, süslü ve abartılı söylemler göremeyiz. Gözlem ve deneylerle doğrulanabileceği veya yanlışlanabileceği için böyle bir şeye ihtiyaç duymazlar. Teorilerinde faraziyeler varsa kati bir hakikatmiş gibi sunmazlar. Şahit olunmayan, deneylerle desteklenmeyen, tamamen varsayımlara dayanan hadiseleri mutlak gerçekmiş gibi sunmak sadece evrimci aklın işidir.

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın