Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Ne Kepler’in gezegensel hareket kanunları ne Newton’un kütle çekim ve hareket kanunları ne termodinamik kanunları ne Bernoulli ne de Arşimet prensibi ne kütlenin korunumu ne Avagadro ne Boyle ne de Charles yasası ne metallerin genleşmesi ne suyun kaynama noktası ne de basınç kuvveti… Bunların hiçbiri, Charles Darwin’in evrim teorisi kadar bilimin ve insanlığın gündemini meşgul etmemiştir. Evrim teorisi, öne sürüldüğü günden bu yana hep tartışma konusu olmuş, birçok eleştiriye maruz kalmış ve tenkide medar konuları halen aydınlatılamamıştır.

Bu durum, diğer bilimlerin test edilebilir, gözlemlenebilir, yanlışlanabilir fenomenleri ihtiva etmesinden veya diğer bir ifadeyle alakadar oldukları konuların gerçek bilim olmasından; evrimin nazariyesinin ise pozitif bilimlerin sınırlarını aşan, yorum gerektiren bir hususiyet arz etmesinden yani bir nevi felsefe olmasından kaynaklanır. Spekülatif ve varsayımlara dayalı argümanların “bilim” etiketi altında sunulması yahut insanlara bilimsel gerçek diye dayatılması da tartışmaların alevlerini hep canlı tutmaktadır.

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın