Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Evrim düşüncesine sahip olan kişiler bazen “Darwinizm” tabirinden rahatsızlık duyuyorlar. Bu mefhumun evrim karşıtları tarafından üretilmiş, sembolleştirilmiş bir retorik olduğunu savunuyorlar. Misal, Harvardlı biyolog Edward O. Wilson bu konudaki rahatsızlığını yıllar önce Newsweek dergisine verdiği demeçte dile getirmişti. Wilson’a göre; “Darwinizm” tabiri, evrimi Maoizm gibi bir tür inanç olarak göstermek isteyen evrim karşıtları tarafından kullanılmakta, bilim insanları ise evrim teorisine “Darwinizm” dememekteydi.1

Fakat ne yazık ki evrimcilerin kendilerinden de haberi yok! Zira “Darwinizm” sadece evrim teorisi muhalifleri tarafından kullanılan bir tabir değil. Artık bilgiye erişim çok kolay. Basit bir literatür taraması yaptığınızda bile bunun böyle olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Misal, Science, Nature, PubMed gibi “evrimci” kaynaklarda “Darwinism”, “Darwinian” (Darwinci), “Darwinist”, bunların (Neo-) ön ekli olanları da dâhil olmak üzere yüzlerce kelime bulabilirsiniz. Yine Richard Dawkins’in The Blind Watchmaker isimli kitabında2 “Darwinizm” tabirine rastlıyoruz. Ünlü evrimci Stephen Jay Gould’un The Structure of Evolutionary Theory kitabının dizininde yirmiden fazla “Darwinizm” girdisi mevcut. Evet, gerçekten de evrimcilerin kendilerinden haberlerinin olmaması ne hazin! Fakat ben Wilson’un şu söylemine dönmek istiyorum: “Bilim insanları bunu (evrimi) Darwinizm olarak isimlendirmiyor.” (Scientists don’t call it Darwinism!) Peki, öyleyse, Science, Nature’da yazan yazarlar, Richard Dawkins ve Stephen Jay Gould gibileri bilim insanları değiller. Bunu mu anlıyoruz? Yok, eğer bunlar (Darwinizm tabirini kullananlar) bilim insanı iseler, o zaman sen (Wilson) yalan söylüyor, kışkırtıcı, yanıltıcı bir propaganda yapıyorsun! Sanırım ikinci seçenek daha makul gibi…

Fatih Buğra SARPER

Dipnotlar:

[1] Jerry Adler, “Charles Darwin: Evolution of a Scientist”, Newsweek, 28 Kasım 2005, s.53. 

[2] bk. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, W.W. Norton, 1996 bas., s.250’de.

User Image

Fatih Buğra Sarper

Yorum yok

Bir yorum yazın