Fatih Buğra Sarper Kişisel Blog

Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
Veritas Odit Moras

Sosyal bilimlerdeki genellemeler “Batı’nın genel kültürün inşasında normatif başlangıç noktasını teşkil ettiği” inancına dayanır. Hemen hemen bütün kategorilerimiz —siyaset ve ekonomi, devlet ve toplum, feodalizm ve kapitalizm, bilim, felsefe ve tarih esas olarak Batı’nın tarihsel deneyimi temelinde kavramsallaştırılmıştır.

  Misal, küre şeklindeki Dünya’mızda herhangi bir noktayı baz alırsanız orası merkez olur. Peki, Orta Doğu, Uzak Doğu tabirleri nereden geliyor? Kime göre orta, kime göre uzak? Biz niye Doğu’yuz, Avrupa niçin Batı? Batı’nın merkez alındığı bir coğrafya sistemi ile oluşturulmuş kavramlar…

Batı’nın kabulleri ve kavramlarıyla özgün (unique) bir düşünce sistematikleştirilemeyeceği gibi özgün bir bilim, tarih ve kültürden neşet edecek bir medeniyet de kurulamaz.

  …Olsa olsa felsefî kavramları Antik Yunan’dan, sosyoloji kavramlarını Weber’den, psikoloji kavramlarını Freud’den, bilimin kavramlarını Latince’den devşiren, sömürülmeye müstahak bir medeniyetimsi olursunuz.

Fatih Buğra Sarper

User Image

fbsarper

Merhaba. Ben Fatih Buğra Sarper. 1988 yılında doğdum. İzmir’de büyüdüm. Bilime, bilgiye ve hikmete meraklı bir araştırmacıyım diyebilirim. 2013'den beri çeşitli platformlarda bilim, felsefe, din, medeniyet, düşünce ve evrim teorisi üzerine yazılar yazmaktayım.

Yorum yok

Bir yorum yazın